We zetten het leger in!

dewever_defBurgemeester De Wever heeft eindelijk zijn zin gekregen. Vorige zaterdag doken er 30 militairen op in het Antwerpse straatbeeld. „Om gevoelige sites afdoende te beveiligen”, klonk het vanop het Schoon Verdiep. Jongsocialisten Antwerpen begrijpt de bezorgdheid om de veiligheid van de Antwerpenaars, maar heeft ernstige vragen bij de inzet van het leger. „Deze vorm van spierballengerol is typerend voor het beleid van het stadsbestuur, maar of het een onderdeel is van een degelijk stedelijk veiligheidsbeleid is nog maar zeer de vraag.”

Het is niet de eerste keer dat De Wever een pleidooi houdt om het leger in te zetten in onze stad. „Ook de foorkramers van de Sinksenfoor, de havenarbeiders en de vakbonden kwamen in het verleden in aanraking met een roep om militaire bewaking”, zegt Jongsocialisten Antwerpen. De jongeren vragen een breed debat over het Antwerps veiligheidsbeleid. „We mogen niet vergeten dat veiligheidsbeleid meer is dan repressie alleen. Door enkel meer blauw of kaki in het straatbeeld te doen verschijnen creëer je geen veilige stad.”

De jongeren noemen het discours van De Wever plat en populistisch. „De Wever moet zich leren gedragen als de burgervader van onze stad. Het is zijn taak om de bevolking gerust te stellen en het nodige te doen om de veiligheid van zijn burgers te garanderen”, zegt Jongsocialisten Antwerpen, „Vandaag doet hij net het omgekeerde. “Eerst de mensen schrik aanjagen door te zeggen dat Antwerpen moet vrezen voor een aanslag en vervolgens de inzet van militairen op tafel gooien. Een discours waarmee hij misschien stemmen hoopt te winnen, maar één dat de veiligheid van de Antwerpse bevolking niet verhoogt.”

“In Parijs konden legerpatrouilles de aanslag op Charlie Hebdo niet voorkomen. De inzet van het leger creëert vooral een vals gevoel van veiligheid.” Jongsocialisten Antwerpen wijst ook op het belang van een gecoördineerde actie tussen de lokale en federale politie en staatsveiligheid. “Met een politiekorps van meer dan 2700 agenten telt onze stad één van het grootste aantal agenten per inwoner in ons land. Onze politie levert goed werk. Het is verstandiger hen mee in te schakelen in dat proces.”

Het stadsbestuur moet volgens de jongeren meer inzetten op preventie en blijven investeren in het samen leven in de stad. „Straathoekwerkers en organisaties die inzetten op begeleiding en preventie kregen de afgelopen jaren besparingsronde, na besparingsronde te slikken. Een foute keuze. Antwerpen mag het belang van preventie in haar veiligheidsbeleid niet onderschatten,” zegt Jongsocialisten Antwerpen.

Advertenties